Parapijos salės nuoma

Dvi Parapijos salės talpina: 350 ir 100 žmonių.
Yra pilnai įrengta virtuvė.
Dėl nuomos kreiptis tel.: 416-533-0621
Parapijos sales nuoma

Parapijos sales nuoma - scena