Šventų mišių laikas – Prisikėlimo parapija

Kasdien

7:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba

Šeštadieniais

9:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba

5:00 v.v. - Šv. Mišios lietuvių kalba "Vilnius Manor"

Sekmadieniais

9:00 v.r. - Šv. Mišios anglų kalba

11:00 v.r. - Šv. Mišios lietuvių kalba

Privalomų švenčių dienomis