Kontaktai – Toronto, ON

Mūsų adresas

Prisikėlimo parapija (Resurrection Parish)

1 Resurrection Rd, Toronto, ON M9A 5G1 | žemėlapis

Parapijos Klebonas

Br. Kun. Jonas-Jurgis Šileika, OFM

Raštinė

Raštinės darbo laikas: 9:00 v.r. - 4:00 v.p.p. nuo pirmadienio iki penktadienio.

Raštinės administracija

Gitana


Tel: 1 (416) 533 0621
Fax: 1 (416) 533 7247

Muzikos vadovė

Dalia Viskontas

Tinklalapio ruošėjas

Petras Urbonavičius